Stasjonære vakter


Hva er en stasjonær vakt?
Det er en person som er over 18 år med fastsatt opplæring og kompetansebevis for trafikkregulering, kan regulere trafikk.
Trafikkregulering under sykkelritt ble tidligere ansett å være en offentlig oppgave og det var bare politiet som hadde hjemmel til å utføre trafikkregulering. I juni 2016 ble en ny forskrift om sykkelritt på veg offentliggjort sammen med en ny paragraf i Vegtrafikkloven(§7b). Forskriften om sykkelritt på veg gir arrangør av sykkelritt mulighet til å benytte private vakter til å bistå i trafikkreguleringen ved gjennomføringen av sykkelritt. Stasjonære vakter har samme myndighet som politiet ved at de kan regulere trafikk under sykkelritt.

Kurset består av to deler.

Del 1, e-læring: Denne delen tar man hjemme, start, stopp og ta pauser når det passer, varighet ca. 4t.

Kurset (e-læring) finner dere her: Min idrett

Gå inn på «Kurs», skriv inn «stasjonære vakter» i søkefeltet, klikk «søk», klikk så på det grønne ikonet.


Del 2, praktisk del: 

Gjennomføres som klasseromssamling, varighet ca. 4½t, avsluttes med en kort teoriprøve.

Ledige plasser: 15

Dato: Vinter, 2020.

Krav: Bestått del 1.

Tidspunkt: Kl 17:00-21:30

Sted: Kafé Breda.

Kart: Lokalhistorisk Senter

Arrangør: Horten og Omegn Cykleklubb


PÅMELDING: Send e-post til: espen@vaktpool.no

Velkommen til kurs!

🙂